Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

BIOMETRIA 2014 - XI Konferencja Naukowa

Jedenastą edycję konferencji naukowej BIOMETRIA została zorganizowana przez Instytut Maszyn Matematycznych i Politechnikę Warszawską.

Jej celem było przedstawienie najnowszych osiągnięć polskich 
naukowców, omówienie postępów w implementacji metod
biometrycznych, jak również integracja środowiska badaczy
zajmujących się zagadnieniami biometrii.

Konferencja odbyła się 27 listopada 2014.

Strona www konferencji jest tutaj.

Na konferencji członkowie naszej grupy wygłosili następujące referaty

Cieszymy się bardzo z tego faktu, gdyż świadczy to o tym żę jesteśmy liczą się w polsce grupą zajmującą się biometrią.

Current rating: 1