Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

"Sukces wynikiem przepływu doświadczenia i wiedzy" - nominacja profesorska dla Khalida Saeeda

W czwartek, 13 listopada 2014, dr hab. inż. Khalid Saeed - szef naszego zespołu - otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można odnaleźć na tej stronie.

Panu Profesorowi w imieniu całego zespołu składamy serdecznie gratulacje!!!

Current rating: 5