Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

TFML 2015

Zapraszamy do udziału w konferencji Theoretical Foundations of Machine Learning, która odbędzie się w Będlewie, w Polsce w dniach 16-21 lutego 2015.

Konferencja kierowana jest do osób zajmujących się nauczaniem maszynowym oraz tematami pokrewnymi.

Artykuł zgłoszona na konferencją zostaną opublikowane w Schedae Informaticae - czaspismo z listy B, 10 punktów. Termin nadsyłania artykułów mija 10 listopada 2014.

Zapraszamy.

P.S. Współorganizatorem tej konferencji jest członek naszego zespołu Krzysztof Misztal.

Currently unrated